Phản hồi của bạn thực sự rất quan trọng đối với chúng tôi! Giúp chúng tôi đảm bảo rằng bạn đã có trải nghiệm mua sắm tốt nhất có thể. Vì vậy, đừng ngần ngại và góp ý cho chúng tôi biết nếu có bất kỳ điều gì mà chúng tôi có thể làm tốt hơn. Bạn có thể trực tiếp phản hồi mọi ý kiến với CEO của chúng tôi tại email ceo@santomes.com.